บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

คิดให้ดี ระหว่าง บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

โรงงานเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการหลายคนต้องการที่จะมี ยิ่งในใครที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วหรือต้องการออกแบบโรงงานให้ตรงตามความต้องการของตัวเอง การสร้างโรงงานเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย อย่างไรก็ตามการสร้างโรงงานเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและพิจารณาให้มาก ๆ เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนโรงงาน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาทำการสร้างโรงงานให้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน เราจะพาไปพิจารณากันค่ะ

การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน

การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงานเป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built) บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยมากบริษัทจะมีแบบโรงงานให้เลือก ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควร

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน

 1. ผู้ออกแบบและก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน ลดปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างจากแบบที่สร้างไม่ได้จริง
 2. สามารถควบคุมระยะเวลาทำงานได้ดี ตั้งแต่ออกแบบจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างสั้นกว่าระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง
 3. ควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าเนื่องจากบริษัทรับสร้างโรงงานมีแบบแปลนโรงงานที่ชัดเจน

ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน

 1. แบบแปลนโรงงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบ
 2. ขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบจากผู้ออกแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องหาบริษัทรับสร้างโรงงานที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

การจ้างผู้รับเหมา

การจ้างผู้รับเหมา เป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการ (Project Delivery System) ที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายมายาวนาน นั่นคือระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ระบบนี้เจ้าของโรงงาน จะทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลายรายทำการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้างแก่เจ้าของโรงงาน โดยเจ้าของโรงงานจะพิจารณาจากราคาและความน่าเชื่อถือของบริษัทรับเหมาก่อนทำสัญญาว่าจ้าง

ข้อดีของการจ้างผู้รับเหมา

 1. เจ้าของโรงงานสามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้รับเหมาหลายรายได้ก่อทำการก่อสร้าง
 2. มีการถ่วงดุลและตรวจสอบกันระหว่าง ผู้ออกแบบ กับผู้รับเหมา
 3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบในช่วงออกแบบสามารถทำได้ง่าย

ข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมา

 1. ควบคุมระยะเวลาได้ยาก ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มออกแบบจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างค่อนข้างนาน
 2. งบประมาณอาจบานปลาย เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่น วัสดุ หรือแบบไม่สมบูรณ์นำไปสู้ข้อโต้แย้งและเรียกร้องค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมจากผู้รับเหมา และอาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้รับเหมาหนีงาน
 3. ปัญหาการช่วงก่อสร้าง ที่เกิดจากแบบ ผู้ออกแบบบ้างครั้งเกิดปัญหาเทคนิคในการก่อสร้าง เพราะผู้ออกแบบกับผู้ก่อสร้างไม่ได้ร่วมงานกันตั้งแต่ต้น
 4. ความไม่รู้ความไม่ชำนาญของเจ้าของในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องขออนุญาต วัสดุ อุปกรณ์ คุณภาพงาน และการตรวจรับงาน นำไปสู่ปัญหาทั้งก่อนและหลังเข้าอยู่อาศัย

นอกจากนี้ในการสร้างโรงงานที่เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการไม่ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบ แต่ทำการหาแบบโรงงานเอง เขียนแบบเอง หรือว่าจ้างคนเขียนแบบที่ไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมาเขียนแบบให้ มักจะได้แบบที่ไม่มีคุณภาพ ขาดรายละเอียด ซึ่งเป็นช่องทางที่อาจทำให้ผู้รับเหมาโกงสเปควัสดุ หรือลดคุณภาพของวัสดุลงเพื่อให้เสนอราคาได้ถูกกว่าเจ้าอื่น และเจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการก็ไม่มีผู้ออกแบบมาช่วยตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างว่าผู้รับเหมาก่อสร้างตามแบบหรือไม่ ซึ่งบางครั้งรายละเอียดบางจุดก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือโครงสร้างที่สำคัญ

สรุปแล้วทั้งสองแบบนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ทางผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานเอื้ออำนวยค่ะ ไม่มีผิดหรือถูก หรืออะไรดีกว่ากัน เพราะทั้งสองแบบนั้นมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ควรเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองจึงจะดีที่สุด

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com