Monthly Archives: December 2022

รับสร้างโรงงานตารางเมตรละเท่าไหร่

สร้างโรงงานตารางเมตรละเท่า

รับสร้างโรงงานตารางเมตรละเท่าไหร่            การก่อสร้างโกดังโรงงานมีหลากหลายรูปแบบและความต้องการในการใช้งาน  ราคาค่าก่อสร้าง  จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย  เช่น                นอกจากนี้แล้ว  ยังมีเรื่องอื่น ๆ เชน ระยะเวลาที่ต้องขอกำหนด  เช่น  ถ้าอยากให้อาคารเสร็จเร็วขึ้น  ราคาก็จะส่งผลตามไปด้วย  , พื้นที่การก่อสร้าง  เช่น เข้าถึงยากแค่ไหน  เครื่องจักรใหญ่ และการขนส่งสะดวกไหมเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อราคาค่าก่อสร้าง              ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดค่าราคาในการก่อสร้าง  งานโกดังโรงงานของเราทั้งสิ้น  แต่จะมี  ราคากลาง  เบื้องต้น  เพื่อนำมาประเมินมูลค่าการก่อสร้างโครงการของเราก่อน  ทางเราจะระบุให้เบื้องต้น  เพื่อให้ท่านจ้าของสามารถ  ประเมินมูลค่าการก่อสร้าง  ได้ด้วยตัวเองอย่างคร่าว ๆ  ราคาก่อสร้างโกดังโรงงาน               ส่วนประกอบหลัก ๆ ของงานโกดังและโรงงาน จะมี 3 ส่วนหลัก ๆ คือ งานโครงสร้างเหล็กงานโครงงานคอนกรีต  และงานสถาปัตตกแต่ง  โดย  แต่ละส่วนจะมีรายละเอียดดังนี้ งานโครงสร้างเหล็ก           งานส่วนนี้จะเป็นงาน  โครงหลังคาประกอบด้วย  โครงหลังคาจันทัน อะเส […]

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสร้างโกดังคลังสินค้า

สร้างโกดังคลังสินค้า

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสร้างโกดังคลังสินค้า           ก่อนที่เราจะลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือสร้างโรงงาน ข้อมูลที่เราต้องศึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจก่อนลงทุนสร้าง มีอยู่ 5 ข้อเป็นอย่างน้อยที่เราต้องทำการบ้านก่อนดังต่อไปนี้           1.Zoning เราต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะตัดสินใจลงทุนสร้างนั้น อยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร โดยพื้นที่เขตสีม่วง เป็นเขตพื้นที่ที่สามารถ  สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงานได้ตามข้อกำหนด หากเป็นสีอื่น ควรปรึกษาทางเขตหรือเทศบาลเกี่ยวกับข้อกำหนดการก่อสร้างต่าง ๆ           2.ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างรวมไปถึงระยะร่นต่าง ๆ เราควรศึกษาข้อกำหนดระยะร่นของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจากคำนำของผู้รับเหมาเองหรือในส่วนของทางเขตและเทศบาลเพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดขนาดของอาคารที่จะก่อสร้างจากพื้นที่ที่เรามี            3.รายละเอียดงานก่อสร้าง หลังจากที่ได้ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างแล้ว  เราต้องออกแบบรายละเอียดหรือฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น มีสำนักงานกี่ห้อง ห้องน้ำกี่ห้อง มีชั้นลอยหรือติดเครนหรือไม่ โดยการออกแบบจะปรึกษาผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องต่าง ๆ             4.การคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับงานก่อสร้างอย่างละเอียด สิ่งสำคัญคือความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำงาน เพราะการลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงาน เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ที่เราต้องไว้ใจให้ผู้รับงานไป ดำเนินงานได้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน ไม่เกิดการทิ้งงาน งานจบตรงเวลา และได้คุณภาพตามที่เราได้ลงทุนไป โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับเหมาในรูปแบบบริษัทจำกัด จะมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องที่กล่าวมา            […]

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP ในการทำธุรกิจอาหารขนาดใหญ่หรือมีโรงงานผลิต จะต้องผ่านมาตรฐาน GMP คือ ตัวที่พิสูจน์คุณภาพจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าโรงงานเหล่านั้นมีการผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการประเมิณตามปัจจัยต่าง ๆ  อาทิ สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดไปจนถึงการซ่อมบำรุงและบุคลากร เหล่านี้เจ้าของกิจการต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะก่อตั้งโรงงานได้ ฉะนั้นเราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันว่าการสร้างโรงงานที่ถูกต้องนั้นควรเป็นอย่างไร ข้อควรรู้เมื่อต้องทำโรงงานผลิตอาหารตามหลัก GMP 1.การเลือกสร้างสถานที่ตั้งโรงงานและอาคารผลิต 2.เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายศึกษาเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต             เนื่องจากอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ใช้งานไม่ทราบถึงข้อควรระวังหรือวิธีใช้ที่ถูกต้อง อย่างภาชนะหรืออุปกรณ์บางชนิดเมื่อสัมผัสกับอาหารอาจทำปฏิกิริยาบางอย่างกับอาหารทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหากทานเข้าไป จากตัวอย่างนี้จึงทำให้เห็นว่าการศึกษาวิธีใช้มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ผลิตและยังมีอื่น ๆ อีก ดังนี้ 3.การควบคุมคุณภาพด้านกระบวนการผลิต ในการผลิตอาหารต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักสุขาภิบาล เริ่มที่การตรวจรับวัตถุดิบและส่วนผสม การเตรียม บรรจุ ผลิต การขนย้าย การเก็บรักษาอาหารและการขนส่ง เหล่านี้จะทำให้อาหารมีมาตรฐาน คุณภาพตามหลัก GMP ซึ่งเจ้าของกิจการทั้งหลายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตอาหารมากขึ้น เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ซึ่งเจ้าของกิจการต้องศึกษาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกระหว่างการดำเนินการที่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของอาหารทั้งสิ้น 4. ความสะอาดภายในโรงงานหรือระบบสุขาภิบาล ภายในโรงงานผลิตอาหารต้องเลือกใช้น้ำที่มีความสะอาดและมีคุณภาพ อย่างเหมาะสมกับกรรมวิธีต่าง ๆ ไม่เพียงเท่านี้ในส่วนของห้องสุขาเองก็ต้องมีความสะอาด มีอ้างล่างมือให้ผู้ทำงานได้ใช้อย่างถูกสุขลักษณะพร้อมอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาดมือ ที่สำคัญต้องมีการแยกจากบริเวณผลิตไม่ให้เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง […]

การสร้างโรงงานขนาดเล็ก

การสร้างโรงงานขนาดเล็ก

การสร้างโรงงานขนาดเล็กอาจเป็นความพยายามที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้เช่นกัน มีขั้นตอนสำคัญบางประการที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อสร้างโรงงานขนาดเล็ก: กำหนดวัตถุประสงค์ของโรงงาน: โรงงานจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไร ตลาดเป้าหมายคือใคร? สร้างแผนธุรกิจ: ควรรวมถึงการวิเคราะห์ตลาด การคาดการณ์ทางการเงิน และแผนการตลาด เลือกสถานที่ตั้ง: พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การเข้าถึงการขนส่ง ความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ และความใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์และลูกค้า จัดหาเงินทุน: อาจเกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อหรือหานักลงทุน ออกแบบแผนผังโรงงาน: พิจารณาขนาดและแผนผังของสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนประเภทของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็น ซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร: อาจเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ใหม่หรือใช้แล้ว และอาจรวมถึงการผลิตตามสั่ง จ้างและฝึกอบรมพนักงาน: ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างทีมผู้บริหาร รวมถึงแรงงานที่มีทักษะ เช่น ช่างเครื่องและวิศวกร กำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย: นี่เป็นสิ่งสำคัญในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีคุณภาพสูงและโรงงานเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย โดยรวมแล้ว การสร้างโรงงานขนาดเล็กต้องมีการวางแผน การจัดหาเงินทุน และการจัดการอย่างรอบคอบ อาจเป็นประโยชน์ในการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ วัสดุที่จำเป็นในการสร้างโรงงานขนาดเล็ก จะขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณกำลังสร้าง ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะผลิต วัสดุทั่วไปบางอย่างที่อาจจำเป็นสำหรับการก่อสร้างโรงงานขนาดเล็ก ได้แก่: วัสดุโครงสร้าง: อาจรวมถึงคอนกรีต เหล็ก หรือไม้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของอาคาร วัสดุตกแต่ง: อาจรวมถึงผนังแห้ง สี พื้น และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่งภายในและภายนอกโรงงาน อุปกรณ์และเครื่องจักร: ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต แต่อาจรวมถึงรายการต่างๆ […]

สร้างโรงงานต้องเตรียมอะไรบ้าง

สร้างโรงงานต้องเตรียมอะไรบ้าง

สร้างโรงงานต้องเตรียมอะไรบ้าง             อยากมีโรงงานเป็นของตัวเองทำได้ไม่ยาก ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากมีโรงงานเป็นของตัวเองนั้น มีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกันที่ต้องเรียนรู้ เมื่อเริ่มทำธุรกิจจนมีผลกำไรได้ระดับหนึ่ง ผู้ประกอบการหลายคนก็อาจมีความคิดที่อยากมีโรงงานเป็นของตัวเองเพื่อขยับขยายช่องทางการสร้างผลกำไร ลดต้นทุนจากการที่ต้องจาก Outsource มาผลิตสินค้าให้ แต่แม้ว่าจะมองเห็นโอกาสจากตรงนี้ การเริ่มสร้างโรงงานเป็นของตัวเองก็มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึง มาดูกันเลยว่าสำหรับคนที่อยากมีโรงงานเป็นของตัวเอง ต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้าง  การสร้างโรงงานเป็นของตัวเองนั้นได้ง่ายเหมือนกับการสร้างบ้าน เพราะมีหลายปัจจัยที่จำเป็นต้องทราบเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า โดยข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากโรงงานเป็นของตัวเองนั้น มีอยู่ 5 ขั้นตอนด้วยกันที่ต้องเรียนรู้ ดังนี้ 1.แผนการที่ใช่จะทำให้เริ่มได้อย่างมั่นคง            การสร้างโรงงานนั้นนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะวางแผนเอาไว้ ก่อนเริ่มอย่างรอบคอบเพราะโรงงานแต่ละประเภทนั้นมีรูปแบบการก่อสร้างที่ไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวอาคาร หรือโครงสร้างภายใน โดยสิ่งแรกที่ควรทราบก็คือ  โรงงานที่กำลังสร้างนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสินค้าประเภทใด เพื่อที่สถาปนิกจะสามารถออกแบบภายในโรงงานให้ถูกต้อง และผู้รับเหมาก่อสร้างได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะใช้งาน            นอกจากนี้ อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงสำหรับผู้ที่อยากมีโรงงานนั่นก็คือ งบประมาณที่มีและความคุ้มค่า เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้วยังมีเครื่องจักรอุตสาหกรรมจำนวนมากที่มีราคาค่อนข้างสูงรวมไปถึงการว่าจ้างพนักงานในอนาคตอีกด้วย ดังนั้นจึงควรคำนวณเอาไว้ให้ดีว่า งบประมาณที่คุณนำไปใช้ก่อสร้างโรงงานนั้นเพียงพอหรือไม่ คุ้มค่ากว่าการจ้าง Outsourve ผลิตแค่ไหน และต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะคืนทุน 2.ทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่ง           การสร้างโรงงานไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงทำเลก็ได้ แต่จริง ๆ แล้วการมีทำเลที่ดีก็สร้างข้อได้เปรียบให้กับโรงงานหลายประการ เนื่องจากโรงงานนั้นจำเป็นต้องมีการนำสินค้าจำนวนมากเข้าออกบ่อยครั้ง การเลือกทำเลที่รถบรรทุกขนดใหญ่สามารถเดินทางได้สะดวกจึงสำคัญมาก หรือถ้าสามารถเลือกที่ดินติดทะเลหรือแหล่งน้ำได้ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าได้อีกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น […]