KPI

อาคารโหลดสินค้า หลังคาเหล็กระบบ PEB โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ตอบโจทย์ความต้องการ พื้นที่ใช้สอยเยอะโดยไม่มีเสากลาง ต่อเติม Canopy แบบ Single Slope Span 30 ม. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโหลดสินค้า การก่อสร้างระบบ PEB จะสามารถตอบโจทย์อาคารที่ต้องการหน้ากว้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน อาคารนี้ทางลูกค้าจะใช้เป็นส่วนโหลดสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ต้องการเสากลางเพื่อให้รถเทรลเลอร์เข้าออกโดยสะดวก เมื่อ SFB ได้รับโจทย์มาจึงได้ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม Client: บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด Date: 2017

SMS SCHIMMER

สร้างอาคารโหลดสินค้า โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร โครงสร้างเหล็กPEB ออกแบบให้เข้ากับแบบสถาปัตย์ได้ง่าย ทุกรูปแบบอาคาร อาคารสวยงามโดดเด่น  สตีล เฟรม บิลดิ้ง ดำเนินงานก่อสร้างอาคารโหลดสินค้า บริษัท ซิมเมอร์ เมทัล สแตนดาร์ด จำกัด ณ อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยาโดยรับผิดชอบในรูปแบบงาน Turn Key โครงสร้างใช้เป็นโครงสร้างเหล็กระบบ PEBเนื่องจากโครงการนี้ ต้องการรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยโดดเด่นอาคารเป็น Single Slop ที่มีบริเวณมุมอาคารเป็นส่วนโค้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่อาคารการออกแบบโดยใช้โครงสร้างเหล็กมีความยืดหยุ่นสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบอาคาร นอกจากงานอาคาร สตีล เฟรม บิลดิ้ง ได้รับงานสาธารณูปโภคโดยรอบ เช่น ถนน ท่อบ่อพักฯ เพื่อครอบคลุมความต้องการใช้งานทั้งหมดให้แก่ลูกค้า Client: บริษัท ซิมเมอร์เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด Date: 2017