NATUR WARE HOUSE

สร้างคลังสินค้าเก็บผลิตภัณฑ์สำหรับทารก คลังสินค้าบริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด สร้างคลังสินค้าสำหรับเก็บของปลอดเชื้อ สร้างคลังสินค้าด้วยโครงสร้างเหล็กระบบ PEB รูปแบบทันสมัย รักษาความสะอาดง่าย สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย คลังสะอาด ดูแลง่าย ลูกค้าต้องการสร้างคลังสินค้าพร้อมสำนักงาน และ อาคารโรงอาหาร เพื่อรองรรับไลน์การผลิตที่เพิ่มขึ้น โดย Steel Frame Building ได้บริการออกแบบขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมดำเนินการก่อสร้างครบวงจรทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบประกอบอาคาร สินค้าที่เก็บในคลังแห่งนี้เป็นสินค้าปลอดเชื้อ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน ซึ่งต้องการดูแลรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ จึงเลือกใช้โครงการเหล็กระบบ PEB เพราะดูแลความสะอาดง่ายกว่า Free maintenance  เราออกแบบนำเสนอด้วยเทคโนโลยี BIM 3D เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพอาคารก่อนตัดสินใจก่อสร้าง   Client: บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Date: 2020