กิจกรรม Steel Frame-Outing (6-7 October 2018)

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Steel Frame-Outing ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ เกาะเสม็ด ที่ผ่านมา