Tag Archives: โรงงานผลิตอาหาร

ขั้นตอนการสร้างโรงงานผลิตอาหาร ให้ได้มาตรฐาน

ขั้นตอนการสร้างโรงงานผลิตอาหาร

เมื่อธุรกิจเติบโต ต้องศึกษา ขั้นตอนการสร้างโรงงานผลิตอาหาร ให้ได้มาตรฐาน เมื่อธุรกิจดำเนินการมาสักพักและเติบโต แน่นอนเจ้าของธุรกิจหลายคนเริ่มต้องการขยับขยายด้วยการทำโรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาตรฐาน ฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นมีโรงงานเป็นของตัวเอง ควรศึกษาในเรื่องขั้นตอนการสร้างโรงงานผลิตอาหาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการทำงานและทางด้านกฎหมาย ต้องบอกก่อนเลยว่าการสร้างโรงงานเองย่อมมีรายละเอียดเยอะ จึงทำให้หลายคนที่พึ่งเริ่มทำกิจการเลือกเช่าก่อน อย่างไรต้องลองศึกษาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าท้ายที่สุดจะตัดสินใจอย่างไรดี เพื่อให้โรงงานตรงตามมาตรฐานเจ้าของกิจการต้องศึกษาขั้นตอน ขั้นตอนการสร้างโรงงานที่เรากำลังจะพูดถึงเป็นการใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไปหรือหากเปรียบกับจำนวนคนคือ 50 คนขึ้นไปนั่นเอง ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะมีเครื่องจักรด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งหมดต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 โดยมีเนื้อหาหลัก ๆ ดังนี้            1. ขั้นตอนแรกเริ่มยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ให้ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิต                เมื่อเจ้าของกิจการตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการสร้างโรงงานขึ้นและเลือกสถานที่ได้แล้ว จากนั้นจะต้องให้ผู้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบสถานที่ที่ได้เลือกว่าเหมาะแก่การผลิตหรือไม่ พร้อมกับเก็บข้อมูลไปด้วย โดยเอกสารต่าง ๆ ที่แนบไปนั้นจะนำไปยื่น ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีที่ 1 หากอยู่ในพื้น กทม. สามารถยื่นเอกสารทั้งหมดได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเตล็ด (One Stop Service Center) ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีที่ 2 หากจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัดต้องยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด อย่างไรก็ตามทั้งสองกรณีมีความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปเอง […]