Tag Archives: โรงงาน GMP

ออกแบบโรงงาน GMP

ออกแบบโรงงาน GMP

การออกแบบโรงงาน Good Manufacturing Practice (GMP) เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานนั้นเป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่สามารถปฏิบัติตามได้ในขณะที่ออกแบบโรงงาน GMP: ดำเนินการประเมินความเสี่ยง: ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานและออกแบบโรงงานเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น วางแผนการจัดวาง: ออกแบบแผนผังของโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปนเปื้อนข้าม และช่วยให้เข้าถึงการทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้ง่าย เลือกวัสดุที่เหมาะสม: เลือกวัสดุก่อสร้างและพื้นผิวที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย และไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ใช้ระบบระบายอากาศ: ออกแบบระบบระบายอากาศที่มีการแลกเปลี่ยนอากาศอย่างเพียงพอ ลดการนำสิ่งปนเปื้อนเข้ามา และรักษาสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม ติดตั้งอุปกรณ์: เลือกและติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะกับการผลิตผลิตภัณฑ์ GMP และทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย ใช้โปรแกรมการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ: พัฒนาและดำเนินการโปรแกรมการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในโรงงานและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ ตรวจสอบการออกแบบ: ตรวจสอบการออกแบบของโรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้ นี่คือขั้นตอนบางส่วนที่เกี่ยวข้องในการออกแบบโรงงาน GMP สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรฐาน GMP เพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการควบคุมสำหรับการผลิต ข้อดีของการออกแบบโรงงาน GMP บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน สร้างโรงงานเพื่อทำแบบร่างพร้อมงบประมาณ สำหรับติดตั้งงานโครงสร้างเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรม จุดแข็งของ สตีลเฟรมบิลดิ้งในการให้บริการออกแบบติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร. […]

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP ในการทำธุรกิจอาหารขนาดใหญ่หรือมีโรงงานผลิต จะต้องผ่านมาตรฐาน GMP คือ ตัวที่พิสูจน์คุณภาพจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าโรงงานเหล่านั้นมีการผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการประเมิณตามปัจจัยต่าง ๆ  อาทิ สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดไปจนถึงการซ่อมบำรุงและบุคลากร เหล่านี้เจ้าของกิจการต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะก่อตั้งโรงงานได้ ฉะนั้นเราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันว่าการสร้างโรงงานที่ถูกต้องนั้นควรเป็นอย่างไร ข้อควรรู้เมื่อต้องทำโรงงานผลิตอาหารตามหลัก GMP 1.การเลือกสร้างสถานที่ตั้งโรงงานและอาคารผลิต 2.เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายศึกษาเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต             เนื่องจากอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ใช้งานไม่ทราบถึงข้อควรระวังหรือวิธีใช้ที่ถูกต้อง อย่างภาชนะหรืออุปกรณ์บางชนิดเมื่อสัมผัสกับอาหารอาจทำปฏิกิริยาบางอย่างกับอาหารทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหากทานเข้าไป จากตัวอย่างนี้จึงทำให้เห็นว่าการศึกษาวิธีใช้มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ผลิตและยังมีอื่น ๆ อีก ดังนี้ 3.การควบคุมคุณภาพด้านกระบวนการผลิต ในการผลิตอาหารต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักสุขาภิบาล เริ่มที่การตรวจรับวัตถุดิบและส่วนผสม การเตรียม บรรจุ ผลิต การขนย้าย การเก็บรักษาอาหารและการขนส่ง เหล่านี้จะทำให้อาหารมีมาตรฐาน คุณภาพตามหลัก GMP ซึ่งเจ้าของกิจการทั้งหลายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตอาหารมากขึ้น เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ซึ่งเจ้าของกิจการต้องศึกษาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกระหว่างการดำเนินการที่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของอาหารทั้งสิ้น 4. ความสะอาดภายในโรงงานหรือระบบสุขาภิบาล ภายในโรงงานผลิตอาหารต้องเลือกใช้น้ำที่มีความสะอาดและมีคุณภาพ อย่างเหมาะสมกับกรรมวิธีต่าง ๆ ไม่เพียงเท่านี้ในส่วนของห้องสุขาเองก็ต้องมีความสะอาด มีอ้างล่างมือให้ผู้ทำงานได้ใช้อย่างถูกสุขลักษณะพร้อมอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาดมือ ที่สำคัญต้องมีการแยกจากบริเวณผลิตไม่ให้เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง […]

ทำไม “โรงงานมาตรฐาน GMP” ถึงเป็นโรงงานที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

โรงงานมาตรฐาน GMP

โรงงานต่างๆ ที่การันตีเรื่องความปลอดภัยในด้านการผลิต จะได้รับรอง Good manufacturing practice (GMP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะอุปโภค บริโภค ในประเทศไทยจะมีมาตรฐานที่รับรองแบบ Good manufacturing practice (GMP) ในด้านมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า “โรงงานมาตรฐาน GMP” ที่ไปตามโรงงานไหนก็ตาม จะต้องมียืนยันเสมอ โดยเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตและควบคุมอย่างสม่ำเสมอตามคุณภาพ ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจากสารเคมีใดๆ ที่ไม่สามารถกำจัดได้โดยการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายหลักของโรงงานมาตรฐาน GMP คือการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่จำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ ที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบจากโรงงานอุตสาหกรรม กระบวนการที่ใช้ในการผลิตได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวัง และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกระบวนการต้องได้รับการประเมิน โดยสินค้ากลุ่มนี้จะได้รับรองมาตรฐาน จนนำไปสู่การออกใบอนุญาต และการรับรองในการผลิตกลุ่มสินค้าดังนี้ อาหารและเครื่องดื่ม : สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จำเป็นต้องมีการรับรองมาตรฐานจาก โรงงานมาตรฐาน GMP เสมอ เพราะเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ จะต้องไม่มีสารอันตรายใดๆ เลย เช่น เนื้อสัตว์ พืชผักผลไม้ แม้แต่อาหารสัตว์ จะต้องผ่าน QC จากโรงงานที่ผลิตเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่าผู้ที่ซื้อสินค้าไป จะไม่ได้รับอันตรายจากการกิน เครื่องสำอาง : สินค้าด้านความงามและเครื่องสำอาง […]