BERTON STUDIO

เบอร์ตันสตูดิโอ โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ผลิตโครงหลังคาเหล็กที่โรงงาน นำมาประกอบหน้างาน ลดเวลาทำงาน คุณภาพดีกว่า อาคารสตูดิโอสำหรับเช่าถ่ายทำรายการทีวีหรือถ่ายภาพยนต์ จำนวน 2 อาคาร เนื่องจากการออกแบบมาครั้งแรกเป็นระบบโครงทรัสโดยใช้เหล็กรูปพรรณ WF มาประกอบทำให้ราคาต่อหน่วยของงานส่วนโครงหลังคาสูงและไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของอาคารเท่าทีควร ทาง บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรูปแบบโครงสร้าง PEB เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถลดค่าโครงสร้างหลังคาให้ทั้งเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และเนื่องจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นซอยแคบรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้อย่างสะดวก พื้นที่การทำงานจำกัดไม่สามารถนำโมบายเครนขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งได้ ส่วนเทาเวอร์เครนในโครงการก็มีข้อจำกัดน้ำหนักในการยกถ้าใช้รูปแบบก่อสร้างเดิมจะทำให้ วิธีก่อสร้างลำบากมาก บริษัท ฯ สามารถเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากระบบ PEB สามารถแยกชิ้นงานยกได้ น้ำหนักของชิ้นงานก็เบากว่าการประกอบเป็นชิ้นส่วนเดียวทั้งหมดสามารถใช้เทาเวอร์เครนที่มีอยู่ ในโครงการทำงานได้โดยไม่ต้องจ้างเครนภายนอกทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถส่งวัสดุได้สะดวกว่าเนื่องจากชิ้นงานสามารถนำมาแยกส่งได้ Client: บริษัท พอทอลเฟรม (ประเทศไทย) จำกัด Date: 2017

T-PROJECT

มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม โครงเหล็กผลิตที่โรงงาน นำไปประกอบหน้างานด้วยBolt&Nut ด้วยพื้นที่ทำงานจำกัด การเตรียมผลิตที่โรงงานควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า ติดตั้งง่ายใช้เวลาน้อย Platform สำหรับติดตั้งเครื่องจักรลูกค้าให้โจทย์มาคือต้องการโครงสร้างที่ชุบกัลวาไนซ์พร้อมติดตั้งที่หน้างาน การชุบกัลวาไนซ์จะทำให้โครงสร้างเหล็กเชื่อมประกอบที่หน้างานต้องไปเก็บสีกัลวาไนซ์ซึ่งไม่ตรงความต้องการใช้งานดังนั้น SFB จึงนำเสนอปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบ Bolt & Nutt ซึ่งโครงสร้างระบบ PEB สามารถตอบโจทย์สำหรับโครงการได้อย่างเหมาะสม Client: Taikisha (Thailand) Co.,Ltd. Date: 2018

MEGA BANGNA PLOT-D (HARBOR LAND EXTENSION)

โครงหลังคาเหล็ก ส่วนต่อขยายฮาร์เบอร์แลนด์ โครงสร้างเหล็กระบบPEB ตอบโจทย์การทำงานเน้น Safety100% ติดตั้งง่ายกว่าใช้เวลาสั้นกว่า การทำงานระบบความปลอดภัย 100% ตามมารตฐานยุโรป และการตรวจสอบมาตรฐานและขั้นตอนที่เข้มข้นจากที่ปรึกษา เป็นผลให้การทำงานประกอบและเชื่อมหน้างานหรือการใช้รูปแบบโครงทรัสที่หน้างานทำได้โดยยากลำบากเพราะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมไม่สะดวกเหมือนทำงานที่โรงงาน รวมถึงการทำงานหน้าฝนในที่โล่งแจ้งจะเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมประกอบที่หน้างาน รวมทั้งการวางแผนการติดตั้งโครงทรัส Span ยาว ๆ โดยต้องใช้เครนขนาดใหญ่ในการยกประกอบจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบโครงสร้าง PEB จะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่กล่าวมาในโครงการนี้โดยสามารถตอบสนองเรื่องการตรวจสอบจากที่ปรึกษาทั้งที่หน้างานจนถึบโรงงานซึ่งพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือในการทำงาน แม้การทำงานหน้าฝนในโรงงานก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร นอกจากนี้ระบบ PEB ใช้การประกอบแบบ Knock down ด้วยจึงลดการเชื่อมติดตั้งที่หน้างานและสามารถใช้ทาวเวอร์เครนขนาด 5 ตันยกติดตั้งหน้างานได้เลย Client: บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด Date: 2018

STAR RICH OFFICE AND WARE HOUSE

สร้างสำนักงาน พร้อมคลังสินค้า  บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ลูกค้าต้องการสร้างสำนักงานพร้อมคลังสินค้า4ชั้น  ด้วยอาคารเหล็กสำเร็จรูปพร้อมสาธารณูปโภครอบอาคาร อาคารเหล็กสามารถออกแบบได้หลากหลาย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีการเล่นระดับกับหลังคาเหล็กเป็นระยะเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปด้านมีความสวยงาม ออกแบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป โดยผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างจากโรงงานแล้วเสร็จ 100% แล้วจึงจัดส่งเข้าหน่วยงาน เพื่อประกอบติดตั้งโดยใช้ bolt &nut ไม่มีงานเชื่อมหน้างาน ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าระบบเก่า ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง เจ้าของโครงการได้ใช้อาคารได้เร็ว คุ้มทุนคุ้มค่าก่อสร้าง เจ้าของโครงการต้องการอาคารที่มีรูปแบบทันสมัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจึงได้นำเสนอโดยมีสถาปนิกออกแบบตาม Concept ที่ได้รับมา เนื่องจากลักษณะที่ดิน เป็นที่ดินที่หน้าแคบแต่ยาวและไปกว้างที่ช่วงปลายทำให้หน้ากว้างของอาคารแต่ละ Span ไม่เท่ากันโครงสร้างเหล็กระบบ PEB สามารถตอบโจทย์การทำงานที่มีลักษณะ นี้ได้อย่างเหมาะสม ยืดหยุ่น รวดเร็ว ลักษณะการใช้พื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่เช่าระยะยาว หากไม่ต่อสัญญาสามารถรื้อถอนอาคารไปสร้างที่ใหม่ได้ หรือถ้าไม่ต้องการ มูลค่าซากที่เหลือก็ประมาณ 30% ของมูลค่าเหล็กของโครงการที่ลงทุนไป Client: บริษัท สตาร์ริช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Date: 2018