ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสร้างโกดังคลังสินค้า

สร้างโกดังคลังสินค้า

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสร้างโกดังคลังสินค้า

          ก่อนที่เราจะลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือสร้างโรงงาน ข้อมูลที่เราต้องศึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจก่อนลงทุนสร้าง มีอยู่ 5 ข้อเป็นอย่างน้อยที่เราต้องทำการบ้านก่อนดังต่อไปนี้

          1.Zoning เราต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะตัดสินใจลงทุนสร้างนั้น อยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร โดยพื้นที่เขตสีม่วง เป็นเขตพื้นที่ที่สามารถ  สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงานได้ตามข้อกำหนด หากเป็นสีอื่น ควรปรึกษาทางเขตหรือเทศบาลเกี่ยวกับข้อกำหนดการก่อสร้างต่าง ๆ

          2.ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างรวมไปถึงระยะร่นต่าง ๆ เราควรศึกษาข้อกำหนดระยะร่นของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจากคำนำของผู้รับเหมาเองหรือในส่วนของทางเขตและเทศบาลเพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดขนาดของอาคารที่จะก่อสร้างจากพื้นที่ที่เรามี

           3.รายละเอียดงานก่อสร้าง หลังจากที่ได้ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างแล้ว  เราต้องออกแบบรายละเอียดหรือฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น มีสำนักงานกี่ห้อง ห้องน้ำกี่ห้อง มีชั้นลอยหรือติดเครนหรือไม่ โดยการออกแบบจะปรึกษาผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องต่าง ๆ

            4.การคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับงานก่อสร้างอย่างละเอียด สิ่งสำคัญคือความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำงาน เพราะการลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงาน เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ที่เราต้องไว้ใจให้ผู้รับงานไป ดำเนินงานได้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน ไม่เกิดการทิ้งงาน งานจบตรงเวลา และได้คุณภาพตามที่เราได้ลงทุนไป โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับเหมาในรูปแบบบริษัทจำกัด จะมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องที่กล่าวมา

           5.การตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาหลังจากที่เราคัดเลือกผู้รับเหาที่มีความน่าเชื่อถือแล้ว  เราก็ส่งแบบงานหรือ Spec ของโกดังสินค้าหรือโรงงานที่เราต้องการจะสร้างให้ทางผู้รับเหมาประเมินราคาการเสนอราคาจากผู้รับเหมาควรมีแบบงานหรือรูปประกอบใบเสนอราคาเป็นอย่างน้อย เพื่อยืนยันความถูกต้องของ Spec งานเรา จากนั้นเราจึงเริ่มสอบถามข้อมูลในรายละเอียดของราคาที่ได้รับมา เช่น วัสดุที่ใช้คืออะไร ราคาที่เสนอมารวมหรือไม่รวมอะไรบ้าง การรับประกันผลงานเป็นอย่างไร ระยะเวลาดำเนินการรวมไปถึงเงื่อนไขการชำระเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจ

            สุดท้ายเราจะได้ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความคุ้มค่าในการลงทุน และสามารถตัดสินใจ สร้างโกดัง หรือโรงงานกับผู้รับเหมารายนั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

           ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโกดังสินค้าได้อย่างง่ายดายบนอินเตอร์เน็ตเพียงปลายนิ้ว ผู้ประกอบการสามารถเลือกดูโกดังที่ตรงกับการใช้งานสำหรับธุรกิจของท่าน  เช่น ขนาดอาคาร ฟังก์ชั่นการใช้งาน ขนาดสำนักงาน รูปแบบการขึ้นลงสินค้า การรับน้ำหนักของพื้นอาคาร เป็นต้น ควรเลือกอาคารโกดังที่สนใจและสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลย ก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้ง  ควรตั้งอยู่ในทำเลที่มีระบบการขนส่งเหมาะกับธุรกิจของผู้ประกอบการ เช่น หากสินค้าของท่านขนส่งทางเครื่องบินเป็นหลัก โกดังควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน เป็นต้น และอาคารโกดังควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดผู้บริโภคและจากลูกค้าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า นอกจากนี้สถานที่ตังควรมีระบบคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบสาธารณูปโภคที่ดี

            หากโกดังสินค้าตรงตามความต้องการแล้ว ควรเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงอย่างน้อย 2-3 ครั้ง เพื่อสังเกตสภาพการจราจรในแต่ละช่วงเวลาของสถานที่นั้นและจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละแห่ง  สิ่งที่ควรพิจารณาต่อไปก็คือ โครงสร้างอาคาร อายุของตัวอาคาร ถนนและพื้นที่หน้าอาคาร ความสูงของอาคาร รูปแบบส่วนขึ้นลงสินค้า พื้นที่จอดรถ การรับน้ำหนักของตัวอาคาร ระบบความปลอดภัยในโครงการ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย แหล่งแรงงาน การจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ ที่พักพนันงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ โกดังที่เราสนใจ

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน
เพื่อทำแบบร่างพร้อมงบประมาณ สำหรับติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก
ในโรงงานอุตสาหกรรม จุดแข็งของ สตีลเฟรมบิลดิ้ง
ในการให้บริการออกแบบติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก

สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt.com