ประเภทโรงงาน มีอะไรบ้าง

ประเภทโรงงาน มีอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าหรือให้บริการ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้อีกหลายประเภทตามกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่นๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปบางประเภท ได้แก่ :

โรงงานผลิตขนาดใหญ่ – ผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น เครื่องจักรหนัก รถยนต์ และชิ้นส่วนอวกาศ

โรงงานเคมี – ผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง และพลาสติก

โรงงานแปรรูปอาหาร – ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืช นม เนื้อสัตว์ และเครื่องดื่ม

โรงงานสิ่งทอ – ผลิตผ้าและเครื่องนุ่งห่ม

โรงงานผลิตยา – ผลิตยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์

โรงงานพลังงาน – ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อน

โรงงานประกอบ – ประกอบส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ อีกมากมายที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและการผลิตที่หลากหลาย

โรงงานประเภทใดบ้าง?

  1. โรงงานจัดหางาน (Jobbing Factory) โรงงานจัดหางานเป็นโรงงานประเภทหนึ่งที่ผลิตสินค้าให้กับลูกค้าเป็นรายเล็กตามสั่ง มักจะไม่ได้ผลิตสินค้าชุดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
  2. โรงงานผลิตจำนวนมาก (Mass Production Factory) โรงงานผลิตจำนวนมากคือโรงงานประเภทหนึ่งที่ผลิตสินค้ามาตรฐานในปริมาณมาก โดยปกติสำหรับตลาดขนาดใหญ่ โรงงานประเภทนี้มักใช้สำหรับสินค้าอุปโภค
  3. โรงงานผลิตเป็นชุด: โรงงานผลิตเป็นชุดเป็นโรงงานประเภทหนึ่งที่ผลิตสินค้าเป็นชุดตามขนาดและปริมาณที่แน่นอน โรงงานประเภทนี้มักใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักร
  4. โรงงานผลิตต่อเนื่อง (Continuous Production Factory) โรงงานผลิตต่อเนื่อง คือ โรงงานประเภทหนึ่งที่ผลิตสินค้าในลักษณะต่อเนื่องกัน โรงงานประเภทนี้มักใช้กับสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ยา

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน สร้างโรงงาน
เพื่อทำแบบร่างพร้อมงบประมาณ สำหรับติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก
ในโรงงานอุตสาหกรรม จุดแข็งของ สตีลเฟรมบิลดิ้ง
ในการให้บริการออกแบบติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก

สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt.com