ปัญหาของการสร้างคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

ปัญหาของการสร้างคลังสินค้า

ปัญหาของการสร้างคลังสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องรู้

คลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่ละองค์กร โดยทั่วไปคลังสินค้าทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ซึ่งการจัดระเบียบและการจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าจะมีประโยชน์ต่อการทำให้สินค้าเหล่านั้นพร้อมที่จะน าไปเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว ทำให้ช่วยลดระยะเวลา แรงงาน อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าปัญหาของการสร้างคลังสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้ให้มากเช่นกัน

ปัญหาการสร้างคลังสินค้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

  1. การเลือกทำเลที่ตั้งผิด

การเลือกทำเลที่ตั้งในการสร้างคลังสินค้า หากเลือกผิด แน่นอนว่าคุณจะต้องเสียทั้งเงินและเวลาในการรื้อถอนใหม่ แต่ดันใช้ไม่ได้จริง ซึ่งหลายครั้งผู้ประกอบการบางรายต้องการลดต้นทุน จึงเลือกที่จะใช้ทำเลที่อยู่ไกลจากตลาดหรือแหล่งวัตถุดิบ ทำให้หลายครั้งการส่งสินค้าอาจจะขาดตอน คุณต้องอย่าลืมว่าความต้องการในวัตถุดิบนั้นมีมาเรื่อย ๆ

  1. ความร้อนภายในคลังสินค้า

ประเทศไทยเป็นเรื่องร้อน ดังนั้นเรื่องความร้อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งต่อตัวสินค้าและพนักงานที่ทำงานในคลังสินค้า ชนวนกันความร้อนที่ไม่มีคุณภาพ ใช้งานไม่ได้จริง ถ้าอุณหภูมิภายในคลังสินค้าไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าอย่างแน่นอน เพราะความร้อนในสะสมช่วงกลางวัน จะส่งผ่านเข้าสู่โครงสร้าง ดังนั้นตอนมุงหลังคาจึงควรใส่ฉนวนกันร้อนไปพร้อมกันเลย

  1. ช่างที่มาก่อสร้างขาดความชำนาญเฉพาะด้าน

การเลือกผู้เชี่ยวชาญ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายเดียวในการออกแบบ ก่อสร้าง และงานระบบทั้งหมด เพื่อให้คลังสินค้ามีโครงสร้างการใช้งานที่สอดคล้องกัน

  1. พื้นที่ของคลังสินค้าไม่แข็งแรงมากพอ

หากคลังสินค้าไหนที่ตอนสร้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลต่อการนำสินค้ามาสต๊อกเอาไว้ เพราะแน่นอนว่าพื้นคลังสินค้ามีสิทธิชำรุด เสียหายได้ การลงทุนสำหรับงานพื้นของคลังสินค้า ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ พื้นที่ดีต้องสามารถรับกำลังความแข็งแรงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ หรือสภาวะแวดล้อมได้ตามอายุการใช้งาน โดยสามารถคงรูปร่าง คุณภาพ คุณสมบัติ และสภาพผิวหน้าการใช้งานได้ดีเช่นเดิม ความคงทนของผิวหน้าพื้นคอนกรีต

  1. ขาดความสะดวกในการทำความสะอาดและซ่อมบำรุง

การสร้างคลังสินค้าที่ดีต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า โดยต้องไม่ลืมถึงความปลอดภัยขณะที่พนักงานกำลังปฏิบัติงานอีกด้วย โดยผู้ประกอบการไม่น้อย ไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดไว้ว่า ภายในคลังสินค้าจะต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทั้งหมด 2 อย่าง ได้

  • การตรวจสอบใหญ่ จะเป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทุกระบบ โดยให้กระทำทุก 5 ปี
  • การตรวจสอบประจำปี เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่
  1. ขาดระบบความปลอดภัยที่ได้คุณภาพ

อย่าลืมที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เรื่องจากคลังสินค้าเป็นที่เก็บรวบรวม สต๊อกสินค้าเป็นจำนวนมาก ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการโจรกรรมได้ง่ายมาก ๆ ด้วย เพราะบ่อยครั้งคลังสินค้ามักจะถูกขอโมยสินค้าที่มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นในช่วงที่สร้างคลังสินค้า อย่าลืมหากล้องวงจรปิด ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ได้มาตรฐาน เพราะผู้จัดการคลังสินค้าสามารถสังเกตการณ์ทำงานผ่านกล้องและเมื่อเกิดปัญหา ก็สามารถช่วยแก้ไขได้ทันที

ทั้งหมดเป็นปัญหาการสร้างคลังสินค้าที่เกิดขึ้นในบ่อยครั้ง เมื่อเราเห็นช่องโหว่ของการสร้างคลังสินค้า อย่าลืมที่จะอุดช่องโหว่ของปัญหานั้นซะ เพื่อลดความสูญเสีย ทั้งทรัพย์สิน เวลา หรือการเซฟเอาชีวิตรอดของเราเองก็ตาม

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com