พฤติกรรมการรับแรงและแนวทางการคำนวณ

พฤติกรรมการรับแรง และแนวทางการคำนวณความสามารถในการรับแรงของแปเหล็กขึ้นรูปเย็น cold-formed purlin