สร้างโรงงานใช้เงินทุนเท่าไหร่

สร้างโรงงานใช้เงินทุนเท่าไหร่

           การทำโรงงานเป็นของตัวเองจะช่วยส่งเสริมในด้านของคุณภาพการผลิต  การบริหารคลังสินค้า  ช่วยให้การส่งออกกรายผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น  ส่งผลต่อการเติบโตด้านธุรกิจในระยะยาว

           แต่ว่าการสร้างโรงงานเป็นของตัวเองใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย ๆ  เพราะมีปัจจัยมากมายให้ต้องคำนึง  หากมีการเตรียมตัวและศึกษาให้พร้อมก่อน จะช่วยลดความยุ่งยาก  และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

            ก่อนเริ่มต้นสร้างโรงงานนั้น  มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนเริ่มต้นสร้างโรงงานเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณการก่อสร้าง และงบวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงมาตรฐานภายในที่เพียงพอ  โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5  ประการหลัก ๆ  ที่ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน 

1.ประเภทของโรงงานและการยื่นขอคำอนุญาติ

             ในขั้นตอนแรกของการเริ่มทำโรงงานนั้น  จำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้น  ต้องตรวจสอบก่อนว่าโรงงานที่คุณตั้งใจจะทำนั้นจัดอยู่ในประเภทใด

                ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • โรงงานประเภทที่ 1  หมายถึง  โรงงานที่เครื่องจักรมีกำลังไม่เกิน 20 แรงงาน หรือเทียบเท่า  และมีคนงานไม่เกิน 20 คน  หากเป็นโรงงานประเภทนี้สามารถดำเนินกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต 
  • โรงงานประเภทที่ 2 หมายถึง โรงงานที่มีเครื่องจักรที่มีกำลังมากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน  50  แรงม้าหรือเทียบเท่า  และมีคนงานมากกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 50 คน โรงงานประเภทนี้สามารถดำเนินกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต  แต่จะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีในทุก ๆ ปี 
  • โรงงานประเภทที่ 3  หมายถึง  โรงงานที่เครื่องจักรมีกำลังเกินกว่า 50 แรงม้า  และมีคนงานมากกว่า 50 คน หรือเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษจากการผลิตโรงงานประเภทนี้จำเป็นต้องขออนุญาติก่อนจึงจะดำเนินกิจการได้ 

ทั้งนี้โรงงานทุกประเภทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด  รวมไปถึงรับฟังและปฏิบัติตามหากมีการประกาศเพิ่มเติม

2.ตรวจสอบข้อห้ามสถานที่ตั้ง

                ไม่ใช่ทุกสถานที่ที่สามารถทำการปลูกสร้างโรงงานได้ทันที  หากไม่ทันศึกษาให้ดีก่อนแล้วไปสร้างในสถานที่ต้องห้าม  อาจต้องเสียค่าชดเชนเป็นจำนวนมหาศาล  อีกทั้งยังต้องเสียค่ารื้อถอนอีกด้วย  โรงงานแต่ละประเภทสามารถจัดตั้งได้ที่บริเวณไหนบ้าง  ดังต่อไปนี้

  • โรงงานทุกประเภท ห้ามจัดตั้งภายในบริเวณหมู่บ้านจัดสรร  อาคารชุด  หรือบ้านเพื่อพักอาศัย
  • โรงงานประเภทที่ 1 และ 2 ห้ามก่อตั้งกิจการในระยะ 50 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณะสถานได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด โบราณสถาน  และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  • โรงงานประเภทที่ 3 ห้ามก่อตั้งกิจการในระยะ 100 เมตรจากเขตติดต่อสาธารณะสถานะและต้องอยู่ในสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีบริเวณเพียงพอ  ไม่ก่อให้เกิดอันตราย  เหตุรำคาญหรือความเสียหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่น

3.การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง

           การก่อสร้าง  ผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้จึงสำคัญที่สุด  ในการคัดเลือกนั้น  แนะนำว่าให้เลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการสร้างโรงงานก่อนเป็นอันดับแรก  เพราะการสร้างโรงงานนั้น  ไม่ได้มีโครงสร้างที่เหมือนกับการสร้างบ้านทั่วไป  ผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ด้านนี้จึงสามารถทำได้ดีกว่า

            แม้ว่าผู้รับเหมาที่รับสร้างโรงงานโดยตรงจะมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ค่อนข้างสูง แต่ก็แลกมาด้วยคุณภาพตามจำนวนเงินที่เราลงทุนไป หากคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่ไม่ต้องมากังวลกับปัญหาด้านโครงสร้างในอนาคต  ไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาจุกจิกที่ผู้รับเหมาอาจดำเนินการพลาด 

4.สำรวจอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโรงงาน

            เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในระบบการผลิตสินค้าของโรงงาน  แต่เครื่องจักรแต่ละชิ้นนั้นมีราคาสูงมาก  จึงควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งานให้ดี  ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

            นอกจากการเลือกซื้อเครื่องจักรแล้ว  อุตสาหกรรมในปัจจุบันจะเน้นไปที่การวางระบบให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น  เพื่อใหการดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  จึงต้องมีการตรวจสอบการทำงานร่วมกันของเครื่องจักรแต่ละชนิด

                และยังต้องคำนึงถึงการวางแผนการซ่อมบำรุง เพื่อรักษาคุณภาพ  และการใช้งานในระยะยาวอีกด้วย  เพราะถาหากโรงงานของคุณต้องผลิตสินค้าต่อครั้งเป็นจำนวนมาก  ๆ  เครื่องจักรอาจมีการเสื่อมสภาพได้เร็วยิ่งขึ้น

5.วางระบบความปลอดภัยในโรงงาน

              การสร้างโรงงานเต็มไปด้วยเครื่องจักร  และเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างอุบัติเหตุจากการทำงานหรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ได้  การวางระบบความปลอดภัยจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com