Tag Archives: กฎหมาย

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด

กฏหมายสร้างโกดัง

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด เพราะทุก ๆ ที่ล้วนมีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุม ไม่เว้นแม้แต่การดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้าง จะบ้านเรือน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่โกดัง แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะไม่รู้ไม่ได้นะคะ เพราะหากสร้างขึ้นมาแล้วผิดจากที่กฎหมายกำหนด อาจจะเลวร้ายถึงขั้นต้องรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่กันเลย ดังนั้น หากใครคิดจะทำโกดัง ต้องมาศึกษากฎหมายสร้างโกดัง หรือที่เราเรียกเป็นทางการว่า กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายสร้างโกดังเกี่ยวกับแนวอาคารและระยะต่าง ๆ หากใครคิดจะสร้างโกดัง อย่าลืม!! ที่จะศึกษากฎหมายเฉพาะทางเกี่ยวกับการสร้างโกดังเอาไว้บ้างนะคะ ซึ่งกฎหมายสร้างโกดังเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายควบคุมอาคาร เราได้รวบรวมนำมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโกดังเอาไว้แล้ว มีรายละเอียดดังนี้ อาคารโกดังที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร จะกำหนดระยะร่นตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้าง– น้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร– ตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 […]