Tag Archives: ทำบุญเปิดโรงงานใหม่

พิธีทำบุญโรงงานใหม่ โกดังใหม่

พิธีทำบุญโรงงานใหม่ โกดังใหม่

การทำบุญเลี้ยงพระในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ หรือ เลี้ยงพระประจำปีของโรงงาน ล้วนมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้พนักงานในโรงงาน ได้มาทำบุญร่วมกัน ให้พวกเขาได้รับความเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่สถานที่อีกด้วย สำหรับโรงงานเปิดใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าการทำบุญเลี้ยงพระนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง บอกได้เลยว่าไม่ได้ยากและวุ่นวายอย่างที่คิด ตามปกติทั่วไปแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนได้ กำหนดวันทำบุญเลี้ยงพระ                สามารถกำหนดวันฤกษ์ดีได้ตามความสะดวกและความต้องการของเจ้าภาพกันเลยหากแต่ถ้าเจ้าของโรงงานเลือกวันฤกษ์ดี  ก็ควรจัดเตรียมการเอาไว้เนิ่น ๆ เพราะพระสงฆ์อาจติดกิจนิมนต์งานอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้การทำบุญโรงงาน เป็นการทำบุญที่ค่อนข้างใหญ่ เพราะฉะนั้นเจ้าภาพจึงควรหาทีมจัดเลี้ยงมืออาชีพ เพื่อมาช่วยดูแล อาหารงานเลี้ยงพระ รวมทั้งอาหารของแขกที่มาร่วมงาน นิมนต์พระ            สามารถเลือกจากวัดที่อยู่ใกล้โรงงาน หรือวัดที่เจ้าภาพศรัทธาก็ได้ และสิ่งที่ต้องบอกให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่า เป็นการทำบุญที่โรงงาน วันเดือน ปี อะไร และต้องการนิมนต์พระสงฆ์กี่รูปซึ่งนิยมนิมนต์พระจำนวนคี่มากที่สุด และมักจะนิมนต์พระทั้งหมดจำนวน 9 รูป เนื่องจากเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “ก้าว” ซึ่งนั่นก็คือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนั่นเอง ทำให้มีความเป็นสิริมงคลมากขึ้นไปอีก  เชิญแขกมาร่มงานเลี้ยง            แขกในการทำบุญเลี้ยงพระที่โรงงาน ก็คือ พนักงานทั้งหลายนั่นเอง โดยเจ้าภาพจะต้องประกาศให้พนักงานได้ทราบโดยทั่วกัน เชิญทุกแผนก ทุกตำแหน่ง และทุกหน้าที่ เพื่อให้เขาได้มาสร้างบุญ สร้างกุศลด้วยกัน […]