Tag Archives: ทำโรงรถ

หากจะทำ “โรงรถ” จะคำนวณค่าก่อสร้างยังไงให้ทนและคุ้มราคา

โรงรถ โครงสร้างเหล็ก

การทำโรงรถนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่เก็บรถตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไป เพื่อลดปัญหาปล่อยรถตากไว้ จนเกิดความเสียหายที่รุนแรงในภายหลังที่กระทบต่อรถ โดยโครงสร้างชุดโรงรถที่เป็นเหล็ก มักจะถูกกว่าโรงรถสำเร็จรูป มีตัวเลือกมากมาย และมันทำออกมาง่าย ที่สามารถจะหาที่จอดรถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านและงบประมาณของเราที่มี เมื่อเราตัดสินใจในการทำ การคำนวณงบประมาณในการนำเหล็กที่เหมาะสมต่อการวางโครงสร้างเหล็กตามมา การเลือกเหล็กที่ใช้ก็เป็นตัวแปรในการวางแผนการทำโรงรถ ซึ่งส่งผลต่อความคงทน และวัสดุแต่ละเกรดมากพอสมควร การเลือกทำโรงรถที่ทำด้วยเหล็ก มักจะเป็นการก่อโครงสร้างเพื่อยืดอายุที่นานกว่าสร้างแบบชั่วคราวไปอีกขั้น ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากใครในการวางแผนสำหรับโรงรถคอนกรีต เนื่องจากจัดว่าเป็นโครงสร้างชั่วคราว และเป็นการจัดทำที่สามารถกำหนดงบที่มีได้ โดยจะมีวิธีการคำนวณค่าก่อสร้างที่ใช้ทำโรงรถได้ดังนี้ วิธีการคำนวณก่อนก่อสร้าง “โรงรถ” ด้วยตนเอง จุดเด่นของการใช้เหล็กทำโครงสร้างของโรงรถนั้น ไม่จำเป็นต้องหุ้มฉนวนทั้งโซนเลย จริงๆ แล้วคุณสามารถหาวัสดุที่มีคุณภาพให้เป็นฉนวนที่ดี แค่ผนังด้านในของโรงรถก็ได้ แล้วแต่ความจำเป็น การติดตั้งฉนวนกันความร้อนในผนังระหว่างพื้นที่ใช้สอยจริงกับทำโรงรถ จะทำให้สัมผัสความสะดวกสบายภายในบ้านมากขึ้น ทุกครั้งในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะสร้างโรงรถแบบใดก็ตาม จะต้องมีการวางฐานหรือเกลี่ยหน้าดินเสมอ ในการสร้างโรงจอดรถที่แข็งแรง จะต้องเทคอนกรีตให้เป็นรากฐาน เพื่อใช้งานสำหรับโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น เพิง มักเป็นทางเลือก แต่การทำโรงรถจำเป็นต้องมีฐานรองพื้น สำหรับโรงรถในประเทศไทยส่วนใหญ่ แผ่นคอนกรีตขนาด 6 นิ้ว แค่เหล็กกับเมทัลชีทก็เพียงพอแล้ว เพราะโรงรถในประเทศไทยเน้นใช้สอยตามจำเป็นมากกว่าในต่างประเทศ เว้นแต่มีที่จอดในบ้านอยู่แล้ว ในต่างประเทศเน้นป้องกันที่รัดกุม จะเห็นได้ว่าทำไมของต่างประเทศมีโรงรถใหญ่กว่าในเอเชียบ้านเรา สามารถสร้างโรงจอดรถบนถนนลาดยางได้เนื่องจากใช้ยางมะตอยไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แอสฟัลต์ เนื่องจากมันเป็นตัวดูดซับวัสดุไวไฟ จะทำให้พื้นโรงรถเป็นอันตรายจากไฟไหม้ […]