Tag Archives: รับสร้างโรงงาน

Mini Factory คืออะไร

Mini Factory คืออะไร

“Mini Factory” โรงงานสำเร็จรูป สร้างเร็ว ไม่ต้องดราม่าเยอะ เป้าหมายของการทำ “ธุรกิจส่วนตัว” จะเป็นเป้าหมายที่ต้องการทำเพื่อเป็นเจ้านายตนเอง เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจของตนเอง บางคนอยากได้สิ่งก่อสร้างที่สอดคล้องกับงานในอุตสาหกรรมที่ตนต้องการทำ ปัญหาต่อมาก็คืองบประมาณในการดำเนินธุรกิจ การทำธุรกิจมักจะมีคำนิยามว่า “ต้องมีงบลงทุน” เสมอ แต่การสร้างโรงงานหรือปลูกสิ่งก่อสร้างสักอย่าง ค่าใช้จ่ายสูงมากจนงบบานปลาย การมี “Mini Factory” จึงเป็นเป้าหมายของคนทำธุรกิจ โดยเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำแบบสำเร็จรูป สามารถวางแผน ออกแบบ และสามารถประกอบได้ ที่สำคัญสามารถกำหนดงบได้อีกด้วย ถ้าพูดถึง Mini Factory นั้น จะเป็นโรงงานสำเร็จรูป ที่ทำในรูปแบบสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาให้มีขนาดเล็กลง เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณทางอุตสาหกรรมลดลง การใช้พื้นที่เยอะขึ้นไม่จำเป็นอีกต่อไป อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต และการเช่าพื้นที่ในการดำเนินการถูกลง โดยในบทความนี้จะบอกประโยชน์ของ Mini Factory ที่มีต่อระบบงานในการก่อสร้างและอุตสาหกรรมได้ว่า ในการก่อสร้าง สามารถกำหนดการวางแปลนได้ด้วยตนเอง จึงมีอิสระในการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้างได้ด้วยตนเอง โดยจะเป็นรูปแบบ Small Factory ที่ลดขนาดและเลือกดีไซน์ได้ตามเนื้อที่ที่ตนเองมีอยู่ ทำให้ลดต้นทุนการผลิตไปในตัว พื้นที่สามารถต่อเติมได้โดยไม่ผิดกฎหมายว่าด้วยเรื่องของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งก่อสร้างได้ภายในเนื้อที่กำหนด เพียงแต่ต้องแจ้งเพิ่มเติมว่าใช้อะไรบ้าง และการต่อเติมไม่ล้ำไปในเขตอื่นมากเหมือนสิ่งก่อสร้างของโรงงานในรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องใช้วัสดุมากกว่า งบประมาณถูกลง […]

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

คิดให้ดี ระหว่าง บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน โรงงานเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการหลายคนต้องการที่จะมี ยิ่งในใครที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วหรือต้องการออกแบบโรงงานให้ตรงตามความต้องการของตัวเอง การสร้างโรงงานเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย อย่างไรก็ตามการสร้างโรงงานเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและพิจารณาให้มาก ๆ เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนโรงงาน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาทำการสร้างโรงงานให้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน เราจะพาไปพิจารณากันค่ะ การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงานเป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built) บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยมากบริษัทจะมีแบบโรงงานให้เลือก ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควร ข้อดีของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน การจ้างผู้รับเหมา การจ้างผู้รับเหมา เป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการ (Project Delivery System) ที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายมายาวนาน นั่นคือระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ระบบนี้เจ้าของโรงงาน จะทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลายรายทำการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้างแก่เจ้าของโรงงาน โดยเจ้าของโรงงานจะพิจารณาจากราคาและความน่าเชื่อถือของบริษัทรับเหมาก่อนทำสัญญาว่าจ้าง ข้อดีของการจ้างผู้รับเหมา ข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมา นอกจากนี้ในการสร้างโรงงานที่เจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการไม่ได้ว่าจ้างผู้ออกแบบ แต่ทำการหาแบบโรงงานเอง เขียนแบบเอง หรือว่าจ้างคนเขียนแบบที่ไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมาเขียนแบบให้ มักจะได้แบบที่ไม่มีคุณภาพ ขาดรายละเอียด […]