Tag Archives: สร้างโรงงาน

สร้างโรงงานใช้เงินทุนเท่าไหร่

สร้างโรงงานใช้เงินทุนเท่าไหร่

           การทำโรงงานเป็นของตัวเองจะช่วยส่งเสริมในด้านของคุณภาพการผลิต  การบริหารคลังสินค้า  ช่วยให้การส่งออกกรายผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น  ส่งผลต่อการเติบโตด้านธุรกิจในระยะยาว            แต่ว่าการสร้างโรงงานเป็นของตัวเองใช่ว่าจะทำกันได้ง่าย ๆ  เพราะมีปัจจัยมากมายให้ต้องคำนึง  หากมีการเตรียมตัวและศึกษาให้พร้อมก่อน จะช่วยลดความยุ่งยาก  และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้              ก่อนเริ่มต้นสร้างโรงงานนั้น  มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนเริ่มต้นสร้างโรงงานเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณการก่อสร้าง และงบวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงมาตรฐานภายในที่เพียงพอ  โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5  ประการหลัก ๆ  ที่ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน  1.ประเภทของโรงงานและการยื่นขอคำอนุญาติ              ในขั้นตอนแรกของการเริ่มทำโรงงานนั้น  จำเป็นจะต้องมีการยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย  แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้น  ต้องตรวจสอบก่อนว่าโรงงานที่คุณตั้งใจจะทำนั้นจัดอยู่ในประเภทใด                 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ได้แบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรงงานประเภทที่ 1  หมายถึง  โรงงานที่เครื่องจักรมีกำลังไม่เกิน 20 แรงงาน หรือเทียบเท่า  และมีคนงานไม่เกิน 20 คน  หากเป็นโรงงานประเภทนี้สามารถดำเนินกิจการได้ทันทีโดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต  โรงงานประเภทที่ 2 หมายถึง โรงงานที่มีเครื่องจักรที่มีกำลังมากกว่า 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน  50  แรงม้าหรือเทียบเท่า  […]

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน

ขั้นตอนการสร้างโรงงาน

1.เริ่มต้นด้วยการตั้งงบประมาณกันก่อน            เราต้องการใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่  ถ้าขนาด 300 ตร.ม.ขึ้นไป  เฉลี่ย ๆ  ไม่เอาสเปคสูงมาก  เอาแค่กลาง ๆ แล้ว  งานโครงสร้าง  งานฐานราก  งานไฟฟ้า จะอยู่ที่ 6,500 – 12,000 บาท  ขึ้นอยู่กับสเปค  และรายละเอียดต่าง ๆ  ดังนั้น  เราก็พอรู้งบคร่าวแล้วว่า  ต้องใช้เงินเท่าไหร่  เช่น ทำ 500 ตร.ม.  กลาง ๆ ก็ราคาประมาณ 4 ล้านบาท  (ราคานี้ขึ้นอยู่กับขนาดโกดัง สเปคงาน สเปคฐานราก  ถ้าคนสร้างมีความต้องการสูงมาก ราคาก็แพงกว่าที่คิดเอาไว้แน่นอน              ราคาโครงสร้าง ตัวอาคาร เสาผนัง  หลังคาจะเริ่ม 3,000-7,000 บาท/ตร.ม.  ขึ้นอยู่กับขนาดและออปชั่นที่ใส่ เช่น ประตู หน้าต่าง               ราคาพื้นฐานราก เริ่มที่ 2,500 […]

GMP คืออะไร

GMP คืออะไร

GMP คืออะไร ทำไมคนมีโรงงานต้องรู้ ใครหลายคนอาจจะคิดว่าการจะมีโรงงานนั้นง่ายนิดเดียว แค่มีเงิน นั่นก็ไม่ถูกต้องเสมอไปค่ะ ต้องบอกว่าการจะมีโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นยากมาก มีอะไรที่ผู้ประกอบต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจกันให้ดี ๆ โดยเฉพาะหากใครที่คิดจะอยากจะมีโรงงานเกี่ยวกับอาหาร ทุกคนจะต้องรู้จัก “GMP” เราจะเรียนรู้พร้อมกันว่า GMP คืออะไร คนมีโรงงานทำไมต้องรู้ ทำความรู้จัก GMP งงกันไหมคะว่าตัวย่อ GMP คืออะไรก็แน่ แต่เชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยเห็นผ่านตากันมาบ้าง ซึ่ง GMP คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงใด ๆ ที่จะทำให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยครอบคลุมปัจจัยทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารขั้นพื้นฐาน ระบบการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมั่นใจ GMP ถือเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนําไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น HACCP และ ISO 9000 ตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบัน อย. ได้นําหลักเกณฑ์ของ GMP มา บังคับใช้เป็นกฎหมาย […]

ประเภทของโรงงานมีกี่แบบ เลือกที่ใช่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ประเภทของโรงงานมีกี่แบบ

ประเภทของโรงงานมีกี่แบบ เลือกที่ใช่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ จะมีโรงงานทั้งที่ แต่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโรงงาน เห็นทีว่าก็คงจะไม่ได้นะคะ เพราะนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานประกอบกิจการโรงงานแล้ว เราก็ต้องรู้เกี่ยวกับประเภทของโรงงานด้วยว่ามีกี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกได้ถูกว่า ธุรกิจของเรานั้นจะเข้าข่ายโรงงานประเภทใดได้บ้าง การที่เราสามารถทราบประเภทได้ ก็จะนำไปสู่การยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง นิยามโรงงานตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 โรงงาน คือ อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือมีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป เพื่อผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายใด ๆ ประเภทของโรงงาน กฎหมายโรงงานกำหนดแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการควบคุมการป้องกันเหตุเดือดร้อน รำคาญการป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมี ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงงานจำพวกที่ 1 : จะมีรูปแบบของโรงงานเฉพาะ เช่น โรงงานที่ต้องฟักไข่โดยตู้อบ โรงงานทำน้ำตาลจากมะพร้าว โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนังทุกประเภท […]

เลือกให้ดี เช่าหรือสร้างโกดังดีกว่ากัน

เลือกให้ดี เช่าหรือสร้างโกดังดีกว่ากัน

เลือกให้ดี เช่าหรือสร้างโกดังดีกว่ากัน ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายและกำลังเติบโตขึ้น ซึ่งหลายธุรกิจจำเป็นต้องขยายโกดังให้ใหญ่มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจ ดังนั้นบทความนี้เราจะช่วยคุณตัดสินใจกันว่าควรจะสร้างหรือเช่าโกดังถึงจะดีกว่ากัน เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าธุรกิจของเราควรจะสร้างหรือเช่าโกดังมากกว่ากัน? ไม่ว่าการสร้างหรือการเช่าโกดังล้วนแล้วเป็นต้นทุนทั้งนั้น เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องคิดอย่างรอบคอบว่าธุรกิจของตนเองนั้นมีข้อจำกัดและเงื่อนไขอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณามีดังนี้ งบประมาณ เรื่องค่าใช้จ่าย ต้นทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะสร้างหรือเช่าโกดังดีกว่ากัน คุณต้องเริ่มคิดก่อนเลยค่ะ ว่าคุณวางแผนงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่ รวมถึงจำนวนเงินที่ต้องกู้เพิ่มจากเงินทุนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการซื้อคือภาระระยะสั้น จ่ายครั้งเดียวจบ ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่ อย่าลืมที่จะคิดอย่างรอบคอบดี ๆ เลยว่าหากคุณจ่ายเงินก้อนนี้ไปแล้ว จะยังมีเงินหมุนเวียนไว้ในในกิจการอย่างเพียงพอหรือไม่ รวมถึงค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ แต่หากเป็นการเช่า นั่นหมายความว่าคุณยังไม่อยากเสียเงินก้อนโตในครั้งเดียว และยังต้องการมีเงินทุนเหลือเก็บไว้เพื่อลงทุนในส่วนอื่น ๆ เพราะเกิดฉุกเฉินขึ้นมา ปัจจัยที่จะทำให้ผ่านวิกฤตไปได้ก็คือเงินสดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม การเช่าโกดังก็ยังมีข้อจำกัดเหมือนกันค่ะ นั่นคือ ค่าใช้จ่ายแฝงอื่น ๆ เช่น ค่าบริการ ค่าส่วนกลาง ค่าภาษี ฯลฯ ความมั่นคงของธุรกิจ คุณจะต้องพิจารณาและตอบตัวเองได้ ว่าธุรกิจของคุณนั้นมีความมั่นคงเพียงพอหรือไม่ โดยคิดวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธุรกิจในอีก 5 ปี หรือ 10 ปี ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร หากคุณมีเงินทุนมากพอ […]

ไขข้อสงสัย โรงงานสำเร็จรูปดีจริงหรือ

ไขข้อสงสัย โรงงานสำเร็จรูปดีจริงหรือ

ไขข้อสงสัย โรงงานสำเร็จรูปดีจริงหรือ ในปัจจุบัน หากพูดถึงโรงงาน ไม่ได้มีเพียงการปลูกสร้างโรงงานขึ้นมาอย่างเดียวอีกแล้ว แต่ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกอย่าง “โรงงานสำเร็จรูป” ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการมีโรงงานเป็นของตัวเองได้เลือกใช้ ซึ่งหลายคนก็อยากจะใช้แต่ก็ติดที่ไม่แน่ใจว่าโรงงานสำเร็จรูปที่ว่านั้นจะดีจริงหรือไม่ วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปหาคำตอบนี้กันค่ะ ว่าจริงโรงงานสำเร็จรูปนั้นดีต่อผู้ประกอบการจริงไหม โรงงานสำเร็จรูปเป็นอย่างไร โรงงานสำเร็จรูป คือโรงงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการก่อสร้างที่มีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการลดภาระต้นทุนให้น้อยลง โดยใช้กระบวนการการเตรียมวัสดุให้เหมาะกับแบบที่ต้องการสร้างขึ้นรูปโครงสร้างเบื้องต้น แล้วจึงนำไปประกอบติดตั้งที่หน้างาน ข้อดี ข้อเสีย ของโรงงานสำเร็จรูป เราก็ได้ทราบลักษณะของโรงงานสำเร็จรูปอย่างคร่าว ๆ กันแล้วนะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้ โรงงานในรูปแบบดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หากใครที่กำลังลังเล หรือชั่งใจว่าควรจะเลือกโรงงานแบบไหนดี เราแนะนำให้มาดูข้อดี ข้อเสีย ของโรงงานสำเร็จรูปกันก่อนค่ะ ข้อดีของโรงงานสำเร็จรูป ประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างมากกว่า แน่นอนว่าหากคุณเลือกที่จะปลูกสร้างโรงงาน ค่าใช้จ่ายต้องมีมากกว่าการใช้โรงงานสำเร็จรูป เนื่องจากไม่ต้องกังวลในเรื่องของงบที่บานปลายเพราะค่าวัสดุก่อสร้างที่อาจมีการปรับตัวในระหว่างที่เราทำการก่อสร้าง รวมถึงปัจจัยแปรผันอื่น ๆ ที่ตามมาด้วย โดยปล่อยให้ทางผู้ประกอบการโรงงานสำเร็จรูปเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงตรงนี้แทน มีตัวเลือกรูปแบบที่หลากหลายมากกว่า หากคุณเลือกซื้อโรงงานสำเร็จรูป ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ การมีโรงงานให้เลือกที่หลากหลาย เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานของคุณ ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะมีโรงงานที่ดี และตรงใจแล้วแนะนำเลยค่ะ ซื้อโรงงานสำเร็จรูป คือคำตอบที่ดีที่สุดของคุณได้วัสดุคุณภาพดีในราคาต้นทุนที่ถูกกว่า เมื่อคุณซื้อโรงงานสำเร็จรูป สิ่งที่เป็นข้อดีประการที่สองคือ ตัววัสดุต่าง ๆ นั้นคุณสามารถร่วมกันเลือกได้ว่าต้องการคุณภาพของวัสดุในระดับไหน หรือว่าต้องการในเกรดอย่างไรได้ทันที […]

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน

คิดให้ดี ระหว่าง บริษัทรับสร้างโรงงาน กับผู้รับเหมา แบบไหนดีกว่ากัน โรงงานเป็นสถานที่ที่ผู้ประกอบการหลายคนต้องการที่จะมี ยิ่งในใครที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วหรือต้องการออกแบบโรงงานให้ตรงตามความต้องการของตัวเอง การสร้างโรงงานเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย อย่างไรก็ตามการสร้างโรงงานเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงและพิจารณาให้มาก ๆ เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนโรงงาน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาทำการสร้างโรงงานให้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป แต่ว่าแบบไหนจะดีกว่ากัน เราจะพาไปพิจารณากันค่ะ การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน การจ้างบริษัทรับสร้างโรงงานเป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการแบบ ออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Built) บริษัทรับสร้างบ้านจะเป็นผู้ให้บริการออกแบบและก่อสร้างเบ็ดเสร็จไปในตัว โดยมากบริษัทจะมีแบบโรงงานให้เลือก ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนแบบและวัสดุได้บ้างพอสมควร ข้อดีของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน ผู้ออกแบบและก่อสร้างเป็นบริษัทเดียวกัน ลดปัญหาทางด้านเทคนิคในการก่อสร้างจากแบบที่สร้างไม่ได้จริง สามารถควบคุมระยะเวลาทำงานได้ดี ตั้งแต่ออกแบบจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างสั้นกว่าระบบออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณได้ดีกว่าเนื่องจากบริษัทรับสร้างโรงงานมีแบบแปลนโรงงานที่ชัดเจน ข้อเสียของการจ้างบริษัทรับสร้างโรงงาน แบบแปลนโรงงานมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าการว่าจ้างผู้ออกแบบ ขาดการถ่วงดุลและตรวจสอบจากผู้ออกแบบ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปิดบังข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นต้องหาบริษัทรับสร้างโรงงานที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ การจ้างผู้รับเหมา การจ้างผู้รับเหมา เป็นรูปแบบการจัดทำและส่งมอบโครงการ (Project Delivery System) ที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายมายาวนาน นั่นคือระบบ ออกแบบ-ประมูล-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ระบบนี้เจ้าของโรงงาน จะทำการว่าจ้างผู้ออกแบบ หรือสถาปนิกและวิศวกร เพื่อทำการออกแบบและเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้างก่อน หลังจากนั้นจึงนำแบบที่ได้ไปให้ผู้รับเหมาหลายรายทำการประมาณราคาและเสนอราคารับเหมาก่อสร้างแก่เจ้าของโรงงาน […]

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงงานที่ดี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงงานที่ดี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโรงงานที่ดี ขึ้นชื่อว่าโรงงาน เราไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของโรงงานได้ แค่เพียงจากสายตาที่มองเห็น ดังนั้นหากจะรู้ว่าโรงงานแต่ละแห่งมีคุณภาพจริงหรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานโรงงานที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานตามเกณฑ์ที่ทุกโรงงานพึงปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเราอาจจะสงสัยกันว่า แล้วมาตรฐานโรงงานที่ดีเป็นอย่างไร เราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะ มาตรฐานโรงงานคืออะไร ถ้าพูดถึงมาตรฐานโรงงาน สิ่งแรกที่นึกถึงกันก็ต้อง “ISO” นี่ล่ะค่ะ ซึ่ง ISO ย่อมาจาก International Standardization and Organization เป็นองค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1946 หรือพ.ศ. 2489 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์คล้าย ๆ กับองค์การการค้าอื่นๆของโลก คือจัดระเบียบการค้าโลกด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา หากใครที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ก็จะได้รับ ISO ที่ว่านี้ไป ISO 9000 มาจากไหน ช่วงที่ ISO ก่อตั้งขึ้น เป็นช่วงสงครามโลกก็เพิ่งจะจบลงใหม่ๆดังนั้นประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก ต่างคนต่างขายของโดยมีระบบมาตรฐานไม่เหมือนกันจนกระทั่งในปี 2521 เยอรมนีเป็นตัวตั้งตัวตีให้ทั่วโลกมีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกันส่วนองค์กรมาตรฐานโลกก็จัดตั้งระบบ ISO/TC176 ขึ้นต่อมาอีก1ปีอังกฤษพัฒนาระบบคุณภาพที่เรียกว่า BS5750 ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ จากนั้นในปี 2530 ISO จึงจัดวางระบบการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเอกสาร […]