Tag Archives: โครงสร้างเหล็ก

มาทำความรู้จักกับ Pre-Engineered Building

มาทำความรู้จักกับ Pre-Engineered Building

มาทำความรู้จักกับ Pre-Engineered Building ในการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคือความแข็งแรง มั่นคง โดยเฉพาะการสร้างโกดังหรือโรงงาน ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ดังนั้นการที่จะมีโกดังหรือโรงงานที่ปลอดภัย ขั้นตอนการออกแบบให้โครงสร้างแข็งแรง มั่นคงและปลอดภัยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบมาก ๆ ซึ่งเรามีนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้มาตรฐานในการสร้างโกดัง โรงงาน ที่เรียกว่า “Pre-Engineered Building” เราจะพาไปเรียนรู้กับนวัตกรรมนี้กันค่ะ Pre-Engineered Building คืออะไร Pre-Engineered Building หรือ PEB เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คลอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดถึง การติดตั้งที่มีการออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป ด้วยระบบน็อคดาวน์ที่ผ่านการขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงานนับเป็นโครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูปโดยที่โครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร และโครงสร้างทุกส่วนจะถูกจัดเตรียมขึ้นพร้อมทำสีให้แล้วเสร็จจากโรงงานก่อนขนส่งไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบ Bolt Connection สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 20 – 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ โครงสร้างแบบอื่น โดยโครงสร้างดังกล่าวนี้ออกแบบตามหลักเกณฑ์การก่อสร้างอาคารและมาตรฐานล่าสุด ได้แก่ MBMA 2010, ASCE 2005, AISC 2005, IBC 2012, AISI 2001, AWS 2008, ASTM […]